Saanko tietää arvopaperin liikkeellelaskijan tilinpäätöstiedot?

Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeellelaskijan on julkistettava tilinpäätöksensä viimeistään viikkoa ennen sitä yhtiökokousta, jossa tilinpäätös esitetään vahvistettavaksi. Tilinpäätös on julkistettava kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Liikkeeseenlaskijan on aina annettava tilinpäätöstiedote välittömästi tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen. Tilinpäätöstiedote sisältää tilinpäätöksen pääkohdat.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva liikkeeseenlaskijan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätöksen ohessa on julkistettava myös tilintarkastuskertomus. Tilikauden aikana arvopaperin liikkeellelaskija on velvollinen julkistamaan osavuosikatsauksia, joiden avulla sijoittajat voivat seurata yhtiön talouden ja tuloksen kehitystä. Jos tilikauden aikana julkistettuja osavuosikatsauksia ei ole laadittu niitä koskevien säännösten mukaisesti, tilintarkastajien on ilmoitettava asiasta tilintarkastuskertomuksessa.

Nopeaa apua lakiasioihin.