Mikä merkitys saattaa olla ennakoitua aikaisemmin julkistetulla tilinpäätöksellä?

Liikkeeseenlaskijan on julkistettava tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus välittömästi, jos tilintarkastajat ovat havainneet jotain huomautettavaa yhtiön toiminnassa. Tilinpäätöstä ei ehkä ole laadittu kirjanpitolain ja tilinpäätöstä koskevien muiden säännösten mukaisesti tai tilinpäätös ei mahdollisesti anna lain vaatimaa oikeaa ja riittävää kuvaa yhtiön tai koko konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Tilintarkastajat voivat tarkastuksessaan myös todeta, että tilinpäätöstä ei tulisi vahvistaa, eivät yhdy hallituksen tekemään tuloksen käsittelyä koskevaan ehdotukseen tai toteavat, että vastuuvapautta ei tulisi myöntää. Myös muu tilintarkastajien tekemä muistutus yhtiön toiminnasta voi pakottaa yhtiön julkistamaan tilinpäätöksensä välittömästi.

Nopeaa apua lakiasioihin.