Saitko riittävät tiedot oikean vakuutuksen valitsemiseksi ja vakuutuksen sisällöstä?

Ennen vakuutussopimuksen tekemistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksenottajalle tarpeelliset tiedot eri vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Näiden avulla vakuutuksenottaja voi arvioida vakuutustarpeensa. Vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota, kun tietoja vakuutuksesta vakuutuksenottajalle annetaan.

Kun vakuutussopimus on allekirjoitettu, vakuutuksenottajalle on ilman aiheetonta viivytystä annettava vakuutuskirja, johon on merkitty sopimuksen keskeinen sisältö. Myös vakuutusehdot on vakuutuksenottajalle annettava. Jos vakuutuksenantajalla on vakuutusehtojen mukaan oikeus yksipuolisesti muuttaa henkilövakuutuksen vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja, tästä on oltava merkintä myös vakuutuskirjassa.

Nopeaa apua lakiasioihin.