Mitä tietoja vakuutuksenantajan tulee vakuutuksen voimassaoloaikana antaa?

Vakuutuksenottajalle on lähetettävä vuosittain tieto vakuutusmäärästä ja muista sellaisista vakuutusta koskevista seikoista, joilla on vakuutuksenottajalle ilmeistä merkitystä. Jos sattuu vakuutustapahtuma, esim. henkilön kuolema, on vakuutuksenantajalla sen jälkeen tiedonantovelvollisuus sitä kohtaan, jolla on oikeus vaatia suoritusta vakuutuksenantajalta.

Nopeaa apua lakiasioihin.