Milloin vakuutuksenantajan vastuu alkaa?

Jos vakuutuksenantajan vastuun alkamisesta ei ole erityisesti sovittu, vastuu alkaa silloin, kun vakuutuksenantaja on antanut hyväksyvän vastauksen vakuutuksenottajan tarjoukseen. Jos vakuutuksenottaja on toimittanut kirjallisen vakuutushakemuksen vakuutuksenantajalle, vakuutuksenantaja vastaa tämän jälkeen sattuneesta vakuutustapahtumasta. Edellytyksenä on, että vakuutuksenantaja olisi ilmeisesti hakemuksen hyväksynyt. Varsinkin tavanomaisissa henkilövakuutuksissa vastuun voidaan katsoa alkavan heti vakuutushakemuksen toimittamisesta lukien.

Jos ei ole varmuutta, mihin vuorokauden aikaan vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt hakemuksen, katsotaan tämän tapahtuneen kello 24.00. Vakuutuksen voimaantulon ja vakuutuksenantajan vastuun alkamisen kannalta ei ole merkitystä sillä, onko hakemus lähetetty vakuutuksenantajan edustajalle vai suoraan vakuutuksenantajalle.

Vakuutuksenantajan vastuun alkaminen voi olla sidottu vakuutusmaksun suorittamiseen. Tästä tulee olla määräys vakuutusehdoissa ja edellytyksenä on, että menettelyyn on vakuutuksen laadun tai muun erityisen syyn vuoksi aihetta. Jotta ehtoon voi vedota, tulee siitä olla merkintä kirjallisessa vakuutusmaksun maksuvaatimuksessa.

Nopeaa apua lakiasioihin.