Voiko vakuutuksenantaja hylätä vakuutushakemuksen, jos vahinko sattuu ennen päätöstä?

Vakuutuksen katsotaan olevan voimassa vakuutushakemuksen jättämisestä lukien, jos vakuutus hakemuksen perusteella tullaan myöntämään. Vakuutuksenantaja ei toisin sanoen saa hylätä hakemusta sillä perusteella, että vakuutustapahtuma on sattunut vakuutushakemuksen antamisen tai lähettämisen jälkeen. Muutos vakuutetuksi tarkoitetun henkilön terveydentilassa vakuutushakemuksen tekemisen jälkeen ei myöskään saa vaikuttaa kielteisesti vakuutuksen myöntämiseen.

Jos vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot määräytyvät vakuutetun terveydentilan perusteella, terveydentila tulee arvioida sinä ajankohtana, jona hakemusasiakirjat annetaan tai lähetetään vakuutuksenantajalle.

Nopeaa apua lakiasioihin.