Vakuutuksenottajalla on velvollisuus jo ennen vakuutussopimuksen tekoa antaa oikeat tiedot vakuutusyhtiölle. Käytännössä hänen on vastattava vakuutusyhtiön esittämiin kysymyksiin rehellisesti ja totuudenmukaisesti.

Annetut tiedot vaikuttavat siihen, solmitaanko osapuolten välillä vakuutussopimus vai ei. Vakuutusyhtiön esittämät kysymykset vaikuttavat myös siihen, kuinka suureksi vakuutusmaksut määräytyvät.

Jos vakuutussopimuksen hakijalla on jokin sairaus sopimuksen tekohetkellä, siitä on ilmoitettava vakuutusyhtiölle, jos vakuutusyhtiö sitä vaatii. Sairaudesta on ilmoitettava, koska se voi vaikuttaa siihen, solmitaanko sopimusta ollenkaan tai kuinka suureksi vakuutusmaksut määräytyvät.

Nopeaa apua lakiasioihin.