Jos tapahtuu sopimuksen mukainen korvattavaksi määrätty vahinko, korvausten hakija voi saada sovitun vakuutuskorvauksen.

Korvauksen hakijan pitää todistaa, että vakuutustapahtuma on todella tapahtunut. Jos hän todistaa vakuutustapahtuman sattuneen, vakuutusyhtiölle syntyy korvausvelvollisuus. Jos vakuutusyhtiö väittää, että ei ole korvausvelvollinen, todistusvelvollisuus siirtyy vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiön on siis todistettava, että se ei ole korvausvelvollinen. Vakuutusyhtiö voi esimerkiksi perustella, että vakuutustapahtuma on aiheutunut sellaisesta syystä, jota vakuutus ei kata tai että vahinko on rajoitettu vakuutussopimuksessa korvausvastuun ulkopuolelle.

Nopeaa apua lakiasioihin.