Vakuutussopimukseen perustuva korvausvaatimus on esitettävä vakuutusyhtiölle 1 vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää mahdollisuudestaan saada vakuutuskorvausta. Toisin sanoen hänellä on 1 vuosi aikaa tehdä korvausvaatimus

Aika alkaa juoksemaan siitä hetkestä, kun korvauksen hakija tulee tietoiseksi mahdollisuudestaan saada korvauksia. Yleensä se tarkoittaa sitä hetkeä, kun vahinko tapahtuu. Joskus vahingon seuraukset voivat kuitenkin ilmetä vasta myöhemmin. Näissä tilanteissa aika ei ala juoksemaan vahingon tapahtuma hetkestä. Määräaika alkaa tällaisissa tilanteissa kulumaan siitä, kun vakuutuksen hakija on saanut tiedon hänen hyväkseen voimassa olevasta vakuutuksesta ja vakuutustapahtuman sattumisesta.

Esimerkki. X rikkoo kuntosalilla olkapäänsä. Hänellä on harrastuksissa tapahtuneet pysyvät vahingot kattava vakuutus. X hoidattaa olkapäätään lääkärillä. Vasta kuukausien päästä lääkäri toteaa, että olkapään vamma on pysyvä. Vasta nyt X saa tietää, että olkapäävamma on pysyvä ja näin ollen kuuluu vakuutuksen piiriin. Vasta tämän tiedon saatuaan alkaa 1 vuoden määräaika kulua.

Ehdottomana takarajana korvausten hakemiselle on 10 v vakuutustapahtuman sattumisesta. Toisin sanoen kun 10 vuotta vahingon tapahtumisesta on kulunut, ei siitä voi saada enää korvausta, vaikka oikeus korvaukseen tulisi vakuutetun tietoon vasta tämän jälkeen. Jos korvausvaatimusta ei esitetä määräajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen. Korvausvaade on esitettävä vakuutuksenantajalle.

Vakuutuksenantajan on joko maksettava vakuutuskorvaus tai ilmoitettava, ettei korvausta suoriteta, viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun se on saanut ne asiakirjat ja tiedot, jotka korvauksen hakija on lain mukaan velvollinen antamaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.