Hallintopäätöksen tiedoksianto voi vaihdella

Hallintopäätöksen tiedoksianto on tapahduttava menettelysääntöjä noudattaen. Tiedoksianto on tärkeää, koska päätös usein vaikuttaa päätöksen kohteen asemaan jollakin tavalla. Tiedoksiantotapoja ovat tavallinen ja todisteellinen tiedoksianto, sijaistiedoksianto, yleistiedoksianto ja tiedoksianto ulkomaille. Erityislaeissa… Lue lisää »

Pätemätön hallintopäätös ja sen oikeusvaikutukset

Pätemätön hallintopäätös on päätös, joka on vaikutukseton. Pätemättömyys voi johtua puutteista viranomaisen toimivallassa, toimivallan rajoissa, päätöksen lainmukaisuudessa tai asiavirheissä päätöksen perusteluissa. Pätemättömyys ei ole automaattista, eli se ei synny itsestään.… Lue lisää »

Hallintopäätöksen mitättömyys ja sen oikeusvaikutukset

Hallintopäätöksen mitättömyys tarkoittaa, että virheellisyydestä johtuva pätemättömyys toteutuu, vaikkeivat muutoksenhakuun oikeutetut käytä oikeuttaan hakea muutosta. Mitättömyys vaikuttaa siten automaattisesti, ilman kenenkään reaktiota tai toimenpidettä. Mitättömyys edellyttää siis pätemättömyyttä. Pätemättömyys tarkoittaa,… Lue lisää »

Edunsuova hallintopäätös

Edunsuova hallintopäätös on yksi hallintopäätöksen tyyppi. Hallintopäätöksiä voi jaotella monella eri tavalla. Päätöksiä ovat muun muassa edunsuovat, oikeuksia perustavat ja velvoittavat päätökset. Jaottelu voidaan tehdä myös hallinnonulkoisiin ja hallinnonsisäisiin päätöksiin,… Lue lisää »