Pätemätön hallintopäätös on päätös, joka on vaikutukseton. Pätemättömyys voi johtua puutteista viranomaisen toimivallassa, toimivallan rajoissa, päätöksen lainmukaisuudessa tai asiavirheissä päätöksen perusteluissa. Pätemättömyys ei ole automaattista, eli se ei synny itsestään.

Pätemätön hallintopäätös ilmenee yleensä pätemättömyyteen vetoamalla

Hallintopäätöksen pätemättömyyteen on vedottava annetun määräajan puitteissa. Tämän vetoomuksen tai väitteen jälkeen pätemättömyys on lisäksi todettava virallisesti erikseen. Tämä tapahtuu usein korjaamalla virhe tai vetoamalla virheellisyyteen muutoksenhakuvaiheessa.

Pätemättömyys lainvastaisuuden tai virheellisyyden perusteella ei välttämättä aiheuta sitä, etteikö hallintopäätös voisi virheistään huolimatta saada aikaan päätöksessä määritettyjä oikeusvaikutuksia. Näinhän tapahtuu, jos esim. päätöksen sisällä olevaan virheeseen ei olla vedottu tai sitä ei edes ole huomattu. Tämä poistaa yleensä mahdollisuuden vedota päätöksen virheellisyyteen sen ajan jälkeen, kun muutoksenhakuaika on kulunut umpeen.

Jos virheet päätöksessä ovat olennaisia ja painavia, hallintopäätös voi olla mitätön.


Lue lisää hallintopäätöksen mitättömyydestä.

Lähde §: hallintolaki


Suomen Juristit Oy
15.12.2016
(Päivitetty 19.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.