Edunsuova hallintopäätös on yksi hallintopäätöksen tyyppi. Hallintopäätöksiä voi jaotella monella eri tavalla. Päätöksiä ovat muun muassa edunsuovat, oikeuksia perustavat ja velvoittavat päätökset. Jaottelu voidaan tehdä myös hallinnonulkoisiin ja hallinnonsisäisiin päätöksiin, yksilöllisiin ja normipäätöksiin, aineellisiin ja menettelyllisiin päätöksiin. Päätökset voidaan jakaa myös lopullisiin ja välipäätöksiin. Usein on myös pääasiaratkaisuja ja tutkimatta jättämispäätöksiä.

Edunsuova hallintopäätös – myönnetään jokin etuus

Edunsuova hallintopäätös on viranomaisen päätös, jolla hyväksytään tai myönnetään etuus hallinnon asiakkaalle. Tällainen päätös voi olla esim. myönteinen opintotukipäätös, ampuma-aselupapäätös, toimeentulotukipäätös jne. Edunsuova päätös yleensä jollakin tavalla parantaa tai tuo etua hakijalle.

Etuudet myönnetään yleensä hakemuksesta. Hakemuksen perusteella viranomainen tekee edunsuovan tai hakijan kannalta kielteisen päätöksen.

 

katso myös hallintolaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/

 

Päätöslajeittain löydät myös tietoa kunkin viraston omilta nettisivuilta (;esim. kunnan sosiaalitoimi tai Kela).

Nopeaa apua lakiasioihin.