Henkilötietojen suoja

Henkilötietojen suoja on keskeinen osa henkilön yksityisyyden turvaamista. Ihmisellä on itsemääräämisoikeutensa nojalla oikeus saada suojaa valta- ja valvontajärjestelmiltä, eikä kukaan saa kerätä henkilötietoja ilman perusteltua syytä. Yksityisyyden suoja on kaikkien… Lue lisää »

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen suoja on yksi perusoikeuksista, ja siksi henkilötietojen käsittely on tarkasti säänneltyä. Henkilötietojen käsittely kattaa kaiken henkilötietojen kanssa työskentelyn, aina tietojen keräämisestä niiden poistamiseen asti, ja käsittely on sallittua vain… Lue lisää »

Henkilötietojen suoja

Lähes kaikkiin yrityksiin kertyy jonkinlaista henkilötietoa asiakkaista tai esimerkiksi työntekijöistä. Se, mikä kaikki luokitellaan henkilötiedoksi ja miten henkilötietoja tulisi käsitellä, määritellään yleisessä tietosuoja-asetuksessa (GDPR). henkilötietojen määritelmä Tietosuojalainsäädäntö koskee sellaista tietoa,… Lue lisää »

Henkilötietojen käsittely suostumuksen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn tulee aina perustua lakiin. Ilman laista löytyvää oikeusperustetta, on henkilötietojen käsittely kielletty. Suostumus on yksi yleisimmistä oikeusperusteista, ja se antaa rekisterinpitäjälle valtuudet käsitellä henkilötietoja siinä laajuudessa, kuin rekisteröity… Lue lisää »

Tietosuoja: Tietosuojavaltuutettu ja henkilötiedot

Voiko tietosuojavaltuutettu auttaa asiassani? Tietosuojavaltuutetun pääasiallinen tehtävä on henkilötietojen käsittelyä koskeva neuvonta. Hän voi antaa ohjeita rekisterinpitäjälle, mutta ne eivät ole sitovia. Tietosuojavaltuutettu voi viedä asian tietosuojalautakuntaan, jos rekisterinpitäjä ei… Lue lisää »

Väärän henkilötiedon antaminen

Mikäli henkilö erehdyttääkseen viranomaista ilmoittaa nimensä väärin taikka muuten antaa henkilöllisyydestään väärän tai harhaanjohtavan tiedon taikka sanotussa tarkoituksessa käyttää toisen henkilötodistusta, passia, ajokorttia tai muuta sen kaltaista todistusta, katsotaan teko… Lue lisää »