Vakuusoikeuden loukkaus

Vakuutusoikeuden loukkauksessa on kyse toimista, joilla hallitaan omaa tai toisen omaisuuttaa siten, että se loukkaa toisen pantti- tai pidätysoikeutta. Henkilön katsotaan syyllistyvän vakuusoikeuden loukkaukseen, mikäli hän loukkaa toisen pantti- tai… Lue lisää »

Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus

Mikäli henkilö ottaa luvattomasti käyttöönsä toisen moottorikäyttöisen kulkuneuvon, katsotaan hänen syyllistyvän moottorikulkuneuvon käyttövarkauteen. Moottorikulkuneuvon käyttövarkautta sovelletaan kaikkiin moottoriajoneuvoihin tai muihin moottorikulkuneuvoihin. Rikokseen syyllistyminen edellyttää, että moottorikulkuneuvo on luvattomasti otettu käyttöön.… Lue lisää »

Lievä ja törkeä luvaton käyttö

Luvaton käyttö voidaan tuomita myös lievänä tai törkeänä. Kyseessä on luvaton käyttö, mikäli henkilö luvattomasti käyttää toisen irtainta omaisuutta taikka kiinteää konetta tai laitetta. Luvattomana käyttönä ei pidetä suojaamattoman langattoman tietoverkkoyhteyden… Lue lisää »

Luvaton käyttö

Mikäli henkilö luvattomasti käyttää toisen irtainta omaisuutta taikka kiinteää konetta tai laitetta, katsotaan teko luvattomaksi käytöksi. Luvattomana käyttönä ei kuitenkaan pidetä suojaamattoman langattoman tietoverkkoyhteyden kautta muodostetun internet-yhteyden käyttämistä. Teon kohteena… Lue lisää »