Selvittämisvelvollisuus hallintoasiassa

Selvittämisvelvollisuus on aktiivista myötävaikuttamista itseään koskevan hallintoasian selvittämisessä. Asianosaisen on esitettävä selvitystä vaatimuksensa perusteista ja muutoinkin myötävaikutettava vireille panemansa asian selvittämiseen. Hallintoasiassa asianosainen on se, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee.… Lue lisää »

Tapaamisoikeus: etävanhemmuus

Tapaamisoikeus pyrkii turvaamaan lapsen oikeuden pitää yhteyttä siihen vanhempaan, jonka luona hän ei asu niin, että lapsi saa viettää aikaa etävanhemman kanssa esimerkiksi tämän luonaan, tai muulla tavalla pitää tähän… Lue lisää »

Irtaimen kauppa: ostajan velvollisuudet

Vaikka suurin osa irtaimen tavara kauppaan liittyvistä velvollisuuksista lepää myyjän harteilla, on myös ostajaan kohdistettu tiettyjä vaatimuksia. Ostajan on ensinnäkin maksettava kauppahinta ja toiseksi myötävaikutettava kaupan syntyyn. Lisäksi ostaja ja… Lue lisää »

Kuluttajan myötävaikutusvelvollisuus kuluttajasopimuksessa

Kuluttajan myötävaikutusvelvollisuus tarkoittaa kuluttajan velvollisuutta vaikuttaa aktiivisesti sopimuksen täyttämiseen. Kuluttajasopimuksissa pakottava lainsäädäntö koskee pääosin sitä, mitä elinkeinonharjoittaja on missäkin tilanteissa velvollinen tekemään. Lainsäädäntö suojaa siis heikommassa asemassa olevaa sopijapuolta. Näissäkin… Lue lisää »