Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien tietojen käsittely

Jotkin henkilötietodet ovat erityisen sensitiivisä ihmisen yksityisyyden kannalta, ja tämän vuoksi niiden käsittely on lähtökohtaisesti kiellettyä. Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) määrittelee erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluviksi seuraavat henkilötiedot:  Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvat henkilötiedot vastaavat… Lue lisää »

Tietosuojavastaavan nimittäminen

Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) edellyttää, että tietyissä tilanteissa organisaatio nimittää itselleen erityisen asiantuntijan, tietosuojavastaavan. Tietosuojavastaavan tehtäviin kuuluu yksinkertaistettuna henkilötietojen käsittelyn seuraaminen sekä tietosuojasääntelyn noudattamisessa auttaminen. Tietosuojavastaavana voi olla joko rekisterinpitäjän tai… Lue lisää »

Tietosuojavastaavan tehtävät

Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) edellyttää, että tietyissä tilanteissa organisaatio nimittää itselleen erityisen asiantuntijan, tietosuojavastaavan, joka neuvoo tietosuojasäädännön noudattamisessa ja rekisteröityjen oikeuksien turvaamisessa. Mitä tehtäviä tietosuojavastaavalle kuuluu? Tietosuojavastaavan tehtävänä on huolehtia siitä,… Lue lisää »

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen suoja on yksi perusoikeuksista, ja siksi henkilötietojen käsittely on tarkasti säänneltyä. Henkilötietojen käsittely kattaa kaiken henkilötietojen kanssa työskentelyn, aina tietojen keräämisestä niiden poistamiseen asti, ja käsittely on sallittua vain… Lue lisää »

Henkilötietojen käsittelyn periaatteet

Henkilötietojen käsittelyyn liittyy useita toisiaan täydentäviä periaatteita, jotka löytyvät yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 5 §. Henkilötietoja käsitellessä on olennaista varmistaa, että tiedot on kerätty tiettyä laillista tarkoitusta varten ja että niitä… Lue lisää »

Tietosuojaseloste vai rekisteriseloste

Tietosuojaseloste on laajennettu rekisteriseloste. Rekisteriselosteen sisällön lisäksi tietosuojaselosteessa informoidaan rekisteröidyn oikeuksista. Tietosuojaseloste Henkilötietolain mukaan kaikkiin verkkopalveluihin, joissa kerätään henkilötietoja on liitettävä tietojen antajaneli verkkopalveluun rekisteröityvän henkilön informoimiseksi ja yksityisyyden suojaamiseksi… Lue lisää »

Rekisteriselosteen laatiminen

Rekisteriselosteen laatiminen on henkilörekisterin rekisterinpitäjän velvollisuus. Rekisterinpitäjän on pidettävä rekisteriseloste jokaisen saatavilla. Rekisteriselosteen laatiminen Rekisteriseloste on rekisterinpitäjän laatima selostus siitä, mitä hänen ylläpitämänsä henkilörekisteri sisältää, mitä tietoja sinne tallennetaa, mistä tiedot… Lue lisää »

Tietosuoja: Tietosuojavaltuutettu ja henkilötiedot

Voiko tietosuojavaltuutettu auttaa asiassani? Tietosuojavaltuutetun pääasiallinen tehtävä on henkilötietojen käsittelyä koskeva neuvonta. Hän voi antaa ohjeita rekisterinpitäjälle, mutta ne eivät ole sitovia. Tietosuojavaltuutettu voi viedä asian tietosuojalautakuntaan, jos rekisterinpitäjä ei… Lue lisää »