Mitä etuuksia sairausvakuutuksen perusteella voi saada?

Kela korvaa sairausvakuutuslain perusteella osan sairauskuluistasi, jos sairastut. Käytännössä jokainen Suomessa asuva on vakuutettu sairauden varalta. Sairausvakuutusta hoitaa kansaneläkelaitos, jonka yhteydessä toimii sairausvakuutusasiain neuvottelukunta.

Sairausvakuutuslain mukaisen Suomessa asumisen ratkaisee kansaneläkelaitos, jos sairausvakuutusasiassa on epäselvyyttä siitä, onko henkilöä pidettävä Suomessa asuvana. Sairausvakuutus ei välttämättä kata kaikenlaisia sairaalloisia tiloja. Asetuksella voidaan säätää rajoituksia.

Sairausvakuutus korvaa vakuutetulle sairaudesta aiheutuvia tarpeellisia sairaanhoidon kustannuksia. Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden aikana vakuutettu voi saada päivärahaa ansionmenetyksen korvaamiseksi. Raskauden ja synnytyksen aiheuttamat kustannukset kuuluvat myös sairausvakuutuksesta korvattavien kustannusten piiriin.

Sairausvakuutuksen perusteella Suomessa asuvalle henkilölle voidaan lisäksi maksaa äitiysrahaa, vanhempainrahaa, isyysrahaa, erityishoitorahaa sekä erityisäitiysrahaa.

Nopeaa apua lakiasioihin.