Asutko Suomessa sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisen kannalta?

Sosiaaliturvan saamisen kannalta on merkityksellistä Suomessa asuminen. Jokainen Suomessa asuva 16 vuotta täyttänyt henkilö on vakuutettu mm. vanhuuden, työkyvyttömyyden ja työttömyyden varalta. Kansaneläkelaitos ratkaisee sen, onko henkilöä pidettävä Suomessa asuvana. Henkilön katsotaan asuvan Suomessa, jos hänellä on Suomessa varsinainen asunto ja koti ja jos hän jatkuvasti pääasiallisesti oleskelee Suomessa.

Suomeen muuttavaa henkilöä voidaan pitää Suomessa asuvana jo maahantulosta lukien, jos hänen tarkoituksenaan on jäädä Suomeen vakituisesti asumaan. Lisäksi edellytetään, että maahan tulijalla on yhden vuoden oleskeluun oikeuttava oleskelulupa Suomessa, jos sellaista lupaa maahantulijalta vaaditaan. Jos oleskelulupa on voimassa alle vuoden, voidaan maahanmuuttajaa pitää silti Suomessa asuvana, jos oleskeluluvan jatkamiselle ei ole estettä.

Kansaneläkelaitokselta voit hakea päätöstä siitä, onko sinua pidettävä Suomessa asuvana. Kansaneläkelaitoksen ratkaisuun voit hakea muutosta tarkastuslautakunnalta ja tarkastuslautakunnan päätökseen vakuutusoikeudelta. Kansaneläkelaitoksen päätöksissä on ohjeet muutoksenhakua varten. Vakuutusoikeuden antamastä päätöksestä ei ole valitusoikeutta.

Nopeaa apua lakiasioihin.