Tulkkauksesta on maksettava yleensä palkkio. Pääsääntöisesti korvaus tulkkauksen maksamisesta määräytyy sen mukaan, onko asia viranomaisaloitteinen. Jos viranomainen on laittanut asian vireille, on sen yleensä huolehdittava tulkkauksen järjestämisestä ja kustannuksista.

Valtionhallinnon vastatessa tulkkauksesta

Monet valtionhallinnon virastot ovat kilpailulain vaatimalla tavalla kilpailuttaneet ja valinneet käytettävän tulkkauspalveluja tarjoavan yrityksen. Näin on toimittava jos lain määräämien tehtävien suorittamiseen kuuluu esim. monen kielisten asiakkaiden kuulemista ja päätösten tiedoksiantoa. Näin on esim. poliisin turvapaikkatutkinnan laita. Näissä tapauksissa jo tarjouspyyntövaiheessa tai viimeistään viraston ja tulkkauspavelua tarjoavan yrityksen välisessä sopimuksessa määritellään tulkkauksesta aiheutuvien kulujen syntyperusteet ja kriteerit.

Palkkio määräytyy usein tuntikorvauksen mukaan, mutta asiakirjojen kääntämisessä laskutetaan tavallisesti sivumäärien mukaan.  Asian selvittämiseksi tai asianosaisen oikeuksien turvaamiseksi viranomainen voi huolehtia tulkitsemisesta ja kääntämisestä muussakin kuin asiassa, jos se katsotaan tarpeelliseksi.

Jos asia sen sijaan on tullut vireille asianosaisen aloitteesta, on tulkkauksen järjestäminen ja kustantaminen pääsääntöisesti harkinnanvaraista.


Suomen Juristit Oy
14.12.2016

Nopeaa apua lakiasioihin.