Voiko virka olla määräaikainen?

Viran määräaikaisuudelle pitää olla hyväksyttävä peruste. Työn luonne, sijaisuus, harjoittelu ja avoinna olevan viran tehtävien hoito saattavat edellyttää määräaikaista tai muuten rajoitetuksi ajaksi sovittua virkasuhdetta. Virkamiestä ei tällöin nimitetä virkaan, vaan virkasuhteeseen. Nimitysmenettely määräaikaiseen virkasuhteeseen on paljon kevyempi kuin nimitys vakinaiseen virkaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.