Voidaanko virkamies siirtää toisiin tehtäviin?

Virkamies voidaan määräajaksi siirtää toiseen virastoon, jos hän siihen suostuu. Virkamies voidaan siirtää myös toisen työnantajan kuin valtion palvelukseen, jos siirto parantaa virkamiehen edellytyksiä virkatehtävien suorittamiseen tai edistää virkamiehen palvelussuhteen jatkumista. Edellytyksenä siirtoon on luonnollisesti vastaanottavan työnantajan suostumus. Virkamies on siirron aikana virkasuhteessa siihen virastoon, josta hänet siirretään.

Nopeaa apua lakiasioihin.