Voidaanko virkaan määrätä koeaika?

Virkaan nimittämisen yhteydessä on mahdollista sopia koeajasta. Koeaika saa olla enintään kuuden kuukauden pituinen. Koeajan aikana virkasuhteen saa purkaa sekä nimittävän viranomaisen että virkamiehen puolelta. Syyksi riittää koeaikapurku.

Virkasuhdetta ei koeaikanakaan saa purkaa laissa tarkoitetuilla syrjivillä tai muutoin epäasiallisilla perusteilla. Syrjintää on esim. henkilön erottaminen etnisen alkuperän tai uskonnon takia. Jos virkasuhteesi on purettu koeajan perusteella, mutta epäilet syyn olevan aivan muun kuin soveltumattomuutesi tehtäviin, on sinun kyettävä näyttämään väitteesi toteen. Jos esität yksilöidyn syrjintäväitteen, työnantajan tulee osoittaa, ettei kiellettyä syrjintää ole tapahtunut.

Nopeaa apua lakiasioihin.