Kuka on kelpoinen virkamieheksi?

Valtion virkamieheksi voidaan nimittää jopa 15-vuotias henkilö, jos tämä on suorittanut oppivelvollisuutensa ja nimittämistä voidaan pitää sopivana virkamiehen tehtävien asianmukaisen hoitamisen kannalta. Pääsääntöisesti virkamieheksi nimitettävän tulee olla 18 vuotta täyttänyt.

Jollei valtion virkaan vaadittavista tutkinnoista ja muista vastaavista erityisistä kelpoisuusvaatimuksista ole laissa säädetty, niistä voidaan säätää valtioneuvoston asetuksella, jos se on asianomaiseen virkaan kuuluvien tehtävien hoitamiseksi perusteltua. Valtioneuvosto voi erityisistä syistä antaa erivapauden asetuksella säädetyistä kelpoisuusvaatimuksista, ei kuitenkaan tuomarin virkaan pääsemistä varten.

Nopeaa apua lakiasioihin.