Onko sinua syrjitty tai muuten epäasiallisesti kohdeltu virassasi?

Laki asettaa viranomaiselle velvoitteen kohdella palveluksessaan olevia virkamiehiä tasapuolisesti. Virkasuhteesta johtuvat edut ja oikeudet sinun on saatava sellaisina kuin ne sinulle lain tai virkasuhteen ehtojen mukaisesti kuuluvat. Viranomaisen tehtävänä on huolehtia siitä, että oikeutesi toteutuvat.

Valtion virkamieslain syrjintäsäännöksen mukaan ketään ei saa perusteettomasti asettaa toisiin nähden eri asemaan syntyperän, sukupuolen, uskonnon, vammaisuuden tms. seikkojen vuoksi. Todistustaakka syrjintäasioissa on yhdenvertaisuuslain mukainen, eli jos esität väitteen syrjinnästä, on työnantajasi kyettävä osoittamaan, että kysymyksessä ei ole kielletty syrjintä. Erilaiselle kohtelulle työnantajan on kyettävä esittämään hyväksyttävä peruste.

Viran vastaanottaminen ei rajoita perusoikeuksiasi, joista yksi on yhdistymisvapaus. Viranomainen ei saa kieltää sinua kuulumasta yhdistykseen tai painostaa sinua liittymään yhdistykseen. Virkasuhteen ehtona ei saa olla yhdistykseen kuuluminen sillä tavalla, että yhdistyksestä eroaminen on kielletty.

Jos sinulla on ongelmia, ota yhteys lakimieheen. Virkasuhteesi ehtoja rikkonut tai oikeuksiasi polkenut viranomainen voidaan saattaa vastuuseen. Esim. syrjintäasioissa viranomainen voidaan velvoittaa suorittamaan sinulle hyvitystä.

Nopeaa apua lakiasioihin.