Oletko saanut virkavaroituksen?

Virkamies voi saada kirjallisen varoituksen, jos hän toimii vastoin virkavelvollisuuksiaan tai laiminlyö niitä. Virkavelvollisuuksien laiminlyönnistä annettu varoitus ei vielä aiheuta muutosta virkamiehen asemaan. Annetut varoitukset kuitenkin tosiasiassa heikentävät luottamusta virkamieheen ja virkamies joutuu suuremman tarkkailun alaiseksi. Jos laiminlyönnit jatkuvat, saattaa virkamies tulla pidätetyksi virastaan, kunnes asia on toimivaltaisessa viranomaisessa tutkittu. Vastoin virkavelvollisuuksiaan toimiva tai niitä jatkuvasti laiminlyövä virkamies voidaan jopa kokonaan erottaa virastaan. Virkasuhde saadaan välittömästi purkaa, jos virkamies törkeästi rikkoo virkavelvollisuuksiaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.