Mitä yleisiä velvollisuuksia sinulla virkamiehenä on?

Virkamiehen on käyttäydyttävä asemansa ja tehtäviensä edellyttämällä tavalla. Varsinkin korkeissa viroissa toimivilta edellytetään asianmukaista käytöstä myös vapaa-ajalla tai muuten julkisesti esiinnyttäessä.

Virkamiehen on työssään noudatettava työnjohto- ja valvontamääräyksiä. Virkatehtävät on hoidettava asianmukaisesti ja viivytyksettä. Lahjuksia ei suvaita; taloudellista tai muuta etua ei saa vaatia, hyväksyä tai ottaa vastaan, jos se voi heikentää luottamusta virkamieheen.

Nopeaa apua lakiasioihin.