Millä perusteella virkamies voidaan irtisanoa?

Virkasuhteen voi molemmin puolin irtisanoa päättymään irtisanomisajan kuluttua. Irtisanomisaikaa ei tarvitse noudattaa, jos niin on sovittu. Laissa on myös säädetty, milloin virkasuhteen voi päättää ilman irtisanomisaikaa. Viranomaisen irtisanomisoikeutta voidaan sopimuksella rajoittaa siten, että irtisanoa saa vain sopimuksessa mainituilla perusteilla.

Jos virkamies on nimitetty määräajaksi, hänen virkasuhteensa päättyy ilman irtisanomista, kun määräaika on kulunut loppuun. Jo ennen määräajan loppumista virkamies voidaan irtisanoa, jos irtisanomiseen on peruste.

Virkamiestä ei saa irtisanoa henkilöstä johtuvasta syystä, ellei tämä syy ole erityisen painava. Irtisanomiseen oikeuttavana erityisen painavana syynä ei pidetä ainakaan virkamiehen sairautta, vikaa tai vammaa, eikä virkamiehen osallistumista virkamiesyhdistyksen päätöksen perusteella yhdistyksen toimeenpanemaan työtaisteluun.

Sairaus, vika tai vamma voi olla irtisanomiseen oikeuttava erityinen syy silloin, jos virkamiehen työkyky sen johdosta olennaisesti ja pysyvästi heikentyy ja virkamiehellä on sen perusteella oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen. Jos vika, vamma tai sairaus ei johda oikeuteen saada työkyvyttömyyseläkettä, ei virkamiestä saa irtisanoa virastaan.

Virkamiestä ei luonnollisestikaan saa irtisanoa hänen poliittisten, uskonnollisten tai muiden mielipiteiden takia. Yhteiskunnalliseen tai yhdistystoimintaan virkamiehellä on myös oikeus osallistua ilman pelkoa irtisanomisesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.