Voinko vaatia turvaamistoimia vaatimusteni toteuttamiseksi?

Takavarikko on keskeinen turvaamistoimi. Sen tarkoituksena on ennakolta ja väliaikaisesti turvata todennäköisesti oikeutetun vaateen toteutuminen, joka on oikeudenkäynnin kohteena tai jonka tuleminen oikeudenkäynnin tai täytäntöönpanon kohteeksi on odotettavissa. Turvaamistoimilla halutaan yleensä estää velallista luovuttamasta tai hukkaamasta omaisuuttaan ennen hänen velkansa perimiseen oikeuttavaa tuomioistuimen päätöstä.

Joskus saattaa olla tarkoituksenmukaista, että ulosottomies antaa väliaikaisen turvaamistoimipäätöksen. Sen saa yleensä panna täytäntöön ennalta ilmoittamatta. Näin turvataan omaisuuden takavarikko tapauksissa, joissa oletetaan velallisen todennäköisesti piilottelevan tai luovuttavan omaisuutta sivulliselle. Toisaalta on syytä muistaa, että omaisuutta, jota ei saa ulosmitata, ei myöskään saa panna saamisen turvaamiseksi takavarikkoon. Tämän lisäksi laissa on vielä määrätty omaisuudesta, jota ei saa panna takavarikkoon.

Turvaamistoimen hakijan täytyy ulosottomiehen kehotuksesta maksaa toimitsijalle tai ulosottomiehelle hänen vaatimansa ennakko, jolla täytetään turvaamistoimen täytäntöönpanosta aiheutuvat kulut. Jos myöhemmin ilmenee, että turvaamistoimi olikin turha, niin sen hakija kärsii tappiokseen turvaamistoimen hakemisesta aiheutuneet kulut. Tämä estää osaltaan velkojien liian innokasta takavarikon, hukkaamiskiellon tai muun vastaavan hakemista.

Jos se, kenen omaisuus on turvaamistoimenpiteen kohteena, on asettanut ulosottomiehelle pantin tai takauksen, niin turvaamistoimipäätöstä ei saa panna täytäntöön. Mikäli täytäntöönpano on jo ehtinyt tapahtua, niin se on välittömästi peruutettava. Turvaamistoimen toimeenpano tulee myös hakijan vaatimuksesta peruuttaa, mikäli velallinen esittää hakijan kirjallisen ilmoituksen tai muun selvän ja luotettavan selvityksen siitä, että kysymyksessä oleva saaminen on maksettu. Turvaamistoimipäätöstä ei koskaan saa panna täytäntöön, jos siitä voi aiheutua velalliselle tai muulle vahinkoa, eikä turvaamistoimen hakija ole asettanut ulosottomiehelle riittävää panttia tai takausta.

Nopeaa apua lakiasioihin.