Onko sinulla riitaa ulosmittauksen kohteesta?

Aina ei ole selvää, mitä saa ulosmitata ja mitä ei. Saattaa myös olla, että ulosoton kohteena olevan esineen omistusoikeus muodostuu riidanalaiseksi. Ulosottotoimituksissa saattaa myös esiintyä siviilioikeudellisia kysymyksiä, joiden ratkaiseminen edellyttää varsin laajaa näytön arviointia. Ulosoton perusteeksi otettu tuomio saattaa aiheuttaa riitaa. Epäselvyyttä voi myös olla siitä, että mihin omaisuuteen täytäntöönpano oikein kohdistetaan. Velalliselle saattaa olla hyvin suuri merkitys, jollakin ulosoton alaiseksi asetetulla esineellä. Hän voi haluta tuon esineen pitämistä viimeisenä ulosmitattavana kohteena. Toisaalta velallinen voi tarvita ulosoton alaisena olevaa tavaraa elinkeinotoiminnassaan ja saattaa sen vuoksi, pyrkiä välttämään tuon esineen ulosmittausta.

Ulosottomenettelyn luonteesta johtuen, riittävän luotettavan selvityksen hankkiminen ei ole aina mahdollista. Asianosaisten oikeusturva kuitenkin edellyttää, että epäselvä riitakysymys on mahdollista saattaa tuomioistuimeen ratkaistavaksi. Tuomioistuimella on ulosottomiestä paremmat mahdollisuudet perusteelliseen asian ratkaisuun. Tästä syystä täytäntöönpanoa koskeva riita-asia voidaan käsitellä erillisessä oikeudenkäynnissä.

Nopeaa apua lakiasioihin.