Velka ulosotossa

Yksityishenkilö voi joutua ulosottoon maksamattomien laskujen vuoksi. Tätä ennen yksityishenkilö saa kuitenkin tiedon tulevasta ulosotosta, koska siihen tarvitaan oikeuden päätös, joka tulee saattaa tiedoksi velalliselle. Ulosotossa velallisen tulot ulosmitataan suojaosuuteen saakka. Ulosoton kohteeksi joutuneen omaisuutta voidaan myös realisoida velkasaatavan perimiseksi, jos se on olosuhteisiin nähden kohtuullista.

Velallinen voi aina yrittää tehdä maksusuunnitelman voudin kanssa. Tämä tarkoittaa, että velallinen lyhentää velkaa kuukausittain ulosoton kanssa sovitun maksujärjestelyn mukaisesti. Tällaisen sopimuksen tekeminen onnistuu, jos velkaa ei ole kohtuuttoman paljon ja velallinen pystyy lyhentämään velkaa eli saa käytännössä tuloja, josta velkaa voidaan maksaa. Yleensä rahat pidätetään henkilön palkasta, eläkkeestä tai hänen elinkeinon harjoittamisesta saaduista tuloista. Ulosotto voi kohdistua myös vanhempainrahaan ja työttömyyskorvaukseen sekä matkakuluihin, jos se on olosuhteisiin nähden kohtuullista.

Suppeassa ulosotossa ei tehdä velallisselvitystä. Menettely muutoinkin on yksinkertaisempi ja vaikutuksiltaan suppeampi. Ulosotto pidättää mm. veronpalautukset, mutta ei aloita irtaimen ulosottoa. Ulosotto kohdistuu omaisuuteen, jota ei tarvitse realisoida. Näin ollen ulosotto ei kohdistu palkkaa, palkan luontaisiin tuloihin (matkakulu, päiväraha), eläkkeeseen tai muuhun toistuvaistuloon tai palkan sijasta maksettavaan toimeentulotukeen.

Velka vanhentuu lopullisesti, kun 15 vuotta on kulunut velan syntyhetkestä. Tämän jälkeen velkaa ei enää pystytä ulosotossa perimään. Rikokseen perustuvat velat vanhenevat kuitenkin vasta 20 vuoden jälkeen.

Nopeaa apua lakiasioihin.