Voiko ulosotosta valittaa?

Ulosotosta voi aina valittaa tekemällä valituksen. Se, jonka oikeutta täytäntöönpanotoimi koskee, voi tehdä valituksen. Ulosoton yhteydessä annetaan muutoksenhakua koskevat ohjeet. Tämä ilmenee yleensä päätöksen loppuosassa olevasta kohdasta. Valitus täytyy tehdä kirjallisena. Se toimitetaan ulosottomiehelle, joka vie valituksen käräjäoikeuden kansliaan. Käräjäoikeus ratkaisee asia ja sen antamasta päätöksestä voi luonnollisesti valittaa hovioikeuteen. Hovioikeuden tuomiosta on mahdollista valittaa korkeimpaan oikeuteen vain, jos korkein oikeus myöntää valitusluvan.

Joskus ulosmittauksen kohteena olevasta omaisuudesta saattaa syntyä riitaa. Ei välttämättä olekaan aivan selvää, kuka esineen omistaa. Tällaiset esimerkiksi omistusta koskevat riidat voidaan käsitellä erillisessä oikeudenkäynnissä. Kun tähän kiistanalaiseen kysymykseen saadaan ensin ratkaisu, niin sen jälkeen voidaan käsitellä itse pääasia.

Nopeaa apua lakiasioihin.