Miten varojen tilitys velkojille hoidetaan?

Ulosotossa saatujen varojen jakamiseen on olemassa omat sääntönsä. Ulosotonhakija saa nostaa kertyneet varat vain panttia tai takausta vastaan, kunnes tuomio tai päätös, jonka nojalla ulosmittaus on tehty, on tullut lainvoimaiseksi. Rahat, jotka velkoja saa ilman vakuuden esittämistä nostaa, on viipymättä lähetettävä velkojalle hänen ilmoittamallaan osoitteella tai hänen osoittamaansa rahalaitokseen. Jos osoitetta tai rahalaitosta ei ole tiedossa taikka jos vakuus on asetettava, velkoja saa noutaa varat ulosottomieheltä.

Nopeaa apua lakiasioihin.