Ovatko verosi rästissä? Voidaanko verot suoraan ulosmitata?

Yleensä yksityishenkilön omaisuuden ulosottoon vaaditaan tuomioistuimen päätös tai tuomio. Verot ja julkiset maksut saadaan kuitenkin ulosmitata ilman tuomiota tai päätöstä. Myös jotkut muut julkisoikeudelliset rahasaamiset saadaan ulosmitata ilman tuomiota tai päätöstä. Tällöin edellytetään kuitenkin erityistä lainsäännöstä.

Omaisuuden ulosmittauksen kohteena oleva voi valituksensa tai oikaisuvaatimuksensa perusteella hakea täytäntöönpanon keskeytystä. Saadakseen täytäntöönpanon toistaiseksi keskeytetyksi, tulee hänen ilmoittaa siitä heti tai viimeistään 8. päivänä ulosmittauksen jälkeen ulosottomiehelle. Täytäntöönpanon keskeyttämiseksi tehty hakemus täytyy tehdä kirjallisesti. Se tulee osoittaa ulosottomiehelle ja siihen on liitettävä todistus valituksen tai oikaisuvaatimuksen vireilläolosta. Myös valituskirjelmä perusteluineen saattaa riittää tällaisen täytäntöönpanon keskeyttämiseksi. Mikäli olet ilmoittanut hakevasi täytäntöönpanon keskeyttämistä, muttet ole jättänyt hakemustasi ulosottomiehelle määrätyssä ajassa, ulosottomies tulee jatkamaan täytäntöönpanoa välittömästi. Eri asia tietysti on, jos verojen ulosotolle on jo ehtinyt muodostua jokin eri este.

Nopeaa apua lakiasioihin.