Vahingontekorikoksia ovat vahingonteko, datavahingonteko sekä näiden rikosten lievät ja törkeät tekomuodot. Vahingontekorikoksia koskee tietty erityissääntely yhteisen omaisuuden, syyteoikeuden ja toimenpiteistä luopumisen osalta.

Ensinnäkin laissa on säädelty, että vahingontekorikoksiin syyllistyy myös silloin, kun teko kohdistuu yhteiseen omaisuuteen, johon tekijällä on osuus.

Muiden kuin törkeiden tekomuotojen osalta vahingontekorikokset ovat asianomistajarikoksia, jos kohteena on ollut ainoastaan yksityinen omaisuus. Tällöin virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi. Muilta osin vahingontekorikokset ovat virallisen syytteen alaisia, eli virallinen syyttäjä saa itsenäisesti nostaa syytteen.

Eräiden vahingontekorikosten osalta voidaan myös luopua toimenpiteistä. Vahingonteosta, datavahingonteosta, lievästä vahingonteosta ja lievästä datavahingonteosta voidaan jättää ilmoitus tekemättä, syyte ajamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos rikoksesta epäilty tai rikoksen tekijä on korvannut vahingon ja vahingonkorvaus harkitaan riittäväksi seuraamukseksi.


Lue lisää vahingonaiheuttajan korvausvastuusta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 14.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.