Mitä jos ositus on epäsuhtainen?

Kun ositus toimitetaan avioliittolain säännösten ja periaatteiden mukaan, on lähtökohtana, että lahjaverotus ei kohdistu osituksen sisältämiin varallisuuden siirtoihin. Tasinko ja mahdolliset lain nojalla suoritettavaksi määrätyt vastikkeet ovat ositussaantoina lahjaverosta vapaita. Jos ositusosapuoli kuitenkin saa enemmän kuin mitä hänelle säännösten mukaan kuuluisi, on kysymyksessä yleensä lahja.

Ositus voidaan toimittaa sopimusjakona ja on selvää, etteivät keskinäiset sopimusjaot useinkaan noudata lainmukaista millintarkkaa tasajaon periaatetta. Se saattaa tulla noudatettavaksi pesänjakajavetoisessa toimitusosituksessa riitaisten osapuolten välillä, harvoissa tapauksissa silloinkaan ihan täsmällisenä.

Verotuksessa lähdetäänkin siitä, että vain olennaiset poikkeamat tasajaon periaatteesta katsotaan lahjaksi. Verottajan ei ole syytä ihan vähästä tuottaa mielipahaa ositussopuun pääseville ositusosapuolille. Jos leski ja perilliset ovat kokeneet osituksen tasapuoliseksi, on tätä mielipidettä tiettyyn rajaan saakka kunnioitettava.

Nopeaa apua lakiasioihin.