Mitä jos perinnönjako on epäsuhtainen?

Lähtökohtana perintökaaren perinnönjakosäännöksissä on sukulaisuuteen perustuva tasajako. Jos joku perillisistä liiaksi luopuu osuudestaan toisen hyväksi, voi kysymyksessä olla lahja ja sovellettavaksi voi tulla jopa kahdenkertainen verotus tehottoman perinnöstä luopumisen tapaan.

Poikkeaminen tasajaosta on jakokirjan perusteella usein vaikea todeta. Jakokirjan muotoon ei nimittäin ehdottomasti kuulu, vaikka sitä yleensä puolletaankin, omaisuuserien arvojen laittaminen näkyviin. Varojen arvostus voi tosielämässä olla myös hyvin vaikeaa, jos sopuun halutaan päästä omaisuutta pahemmin pirstomatta.

Niin ositus- kuin perinnönjakokirjoissakin olisi ihan verottajankin mielenrauhan tyynnyttämiseksi hyvä todeta osakkaiden kokeneen jaon tasapuoliseksi, ja että kaikki hyväksyvät jaon. Vain selviin poikkeamiin jakonormista verottaja yleensä puuttuu.

Nopeaa apua lakiasioihin.