Aiheuttaako lakiosasta perittävän elinaikana maksettu korvaus veroseuraamuksia?

Perinnöstään ennakkoon luopuva perillinen on lahjaverovelvollinen, jos hän saa elossa olevalta perittävältä lakiosaansa vastaavan korvauksen. Entä perintövero perittävän kuoltua?

Perittävän kuoleman jälkeen tapahtuvassa varsinaisessa perinnöstä luopumisessa lakiosan saanti tarkoittaisi osittaista perintöön ryhtymistä ja perintöveroseuraamusta koko perinnöstä. Osittainen perinnöstä luopuminen ei siis verotuksellisesti ole mahdollista. Jos sama tulkinta koskee ennakkoluopumista perinnöstä, ennakkoluopuminen lakiosaa vastaan ei estäisi perintöveroseuraamusta perittävän kuoltua.

Ennakkoluopuminen olisi siis aina tehoton, jos lakimääräinen lakiosaa vastaava kohtuullinen korvaus on vastaanotettu. Ennakkoluopuja maksaisi perittävän kuoltua perintöveron siinä missä muutkin perilliset huolimatta siitä, ettei saa pesästä enää mitään. Kun ottaa huomioon vielä sen, että luopuminen on saattanut tapahtua jopa kymmeniä vuosia ennen perittävän kuolemaa, tuntuu edellä esitetty tulkinta luopujaa kohtaan kohtuuttomalta.

Asia on tulkinnanvarainen ja lakiosaa vastaan perinnöstä luopumista harkitsevan kannattaa pyytää verottajalta ennakkoratkaisua asiaan. Mikäli luopuminen on tapahtunut kymmenen vuotta tai aikaisemmin ennen perittävän kuolemaa, tulisi ennakkoluopumista lakiosakorvaustakin vastaan pitää verotuksessa tehokkaana, mikäli korvaus luopumisesta on heti myös maksettu. Perintöverotusoikeuskin nimittäin vanhenee viimeistään kymmenessä vuodessa. Ja ennakkoluopuja on lakiosaa vastaavasta korvauksestaan joka tapauksessa lahjaverovelvollinen.

Nopeaa apua lakiasioihin.