Mikä on osituksen merkitys perintöverotuksen kannalta?

Ositusta ei perunkirjoitukseen mennessä yleensä ole vielä toimitettu. Tällöin leski kuolinpesän osakkaana sekä lesken varat ja velat tulee merkitä perukirjaan, joka asetetaan perintöverotuksen perusteeksi.

Osituksessa täsmentyy perittävän jäämistö, johon jako kohdistuu. Perintöosuudet lasketaan perittävän jäämistöstä, johon on tehty ennakkoperinnöistä yms. johtuvat laskennalliset lisäykset. Lesken omaisuus on pidettävä erossa vainajan varoista niin todellisessa kuin verotuksen laskennallisessakin jaossa. Verotuksessa tehtävä laskennallinen ositus perustuu aina puolittamisperiaatteeseen, ellei avioehtoa ole taikka leski ole kieltäytynyt luovuttamasta tasinkoa.

Todellisen osituksen toimittaminen ennen perintöverotusta ei sanottavasti muuta verottajan toimintaa. Perintöverotusta toimitettaessa laskennallinen ositus joka tapauksessa tehdään. Niissä harvoissa tapauksissa, joissa osituskirja on liitetty perukirjaan, laskennallinen ositus tehdään sen toteamiseksi, onko osituksessa oleellisesti poikettu puolittamisperiaatteesta ja tuleeko lahjaverotus näin ollen kyseeseen.

Nopeaa apua lakiasioihin.