Mikä on perinnönjaon merkitys perintöverotuksen kannalta?

Toimitettu perinnönjako ei ole edellytys perintöverotuksen toimittamiselle. Eri asia on, vaikuttaako toimitettu perinnönjako toimitettavaan perintöverotukseen tai joudutaanko toimitettua perintöverotusta muuttamaan myöhemmin toimitettavan perinnönjaon perusteella.

Perintö- ja lahjaverolain mukaan määrätään se vero, mikä perillisen on osalleen tulevasta perintöosuudesta maksettava. Perillisen todellinen jako-osuus on tiedossa vasta, kun perinnönjako on toimitettu. Jakoa ei yleensä ole ehditty toimittaa ennen verotusprosessin alkua, ennen perukirjan jättämistä verotoimistoon. Usein on niin, että jakokirja toimitetaan verotoimistoon jälkikäteen verotusprosessin kuluessa tai verotuksen tultua jo toimitetuksi.

Siltä varalta, että toimitettava perinnönjako esim. osakaspiirin muututtua perusteiltaan poikkeaa verotuksessa toimitetusta laskennallisesta jaosta, on oikaisuvaatimus mahdollinen. Verotuksen oikaisulautakunnalle osoitettu vaatimus on jätettävä asianomaiseen verotoimistoon. Perinnönjaon oleellinen poikkeaminen perintökaaren jakonormista voi johtaa lahjaverotukseen.

Nopeaa apua lakiasioihin.