Mikä on perinnönjakokirjan rooli perintöverotuksessa?

Perintöverotus toimitetaan perinnönjättäjän jäämistöstä laaditun perukirjan perusteella, ja lisäksi jakokirjan perusteella, jos perinnönjako on toimitettu. Perinnönjaon ei tarvitse olla vielä lainvoimainen, kun laillinen jakokirja asetetaan perintöverotuksen perustaksi yhdessä perukirjan kanssa. Jotta jakokirja otettaisiin verotuksessa huomioon, riittävää on, että jakokirja on laadittu noudattaen mitä jakokirjan muodosta on perintökaaressa säädetty. Jos kaikki osakkaat ovat jakokirjassa edustettuina, ei jaon laillisuutta verotuksen kannalta ole syytä epäillä. Mikäli perintökaaren jakonormista on oleellisesti poikettu, voidaan jakokirjan perusteella määrätä lahjavero.

Kun perukirjan ohella perintöverotusta toimitettaessa on käytettävissä jakokirja, ei verotuksen toimittaminen silti juurikaan poikkea tavanomaisesta pelkän perukirjan avulla toimitettavasta verotuksesta. Verotettavien osuuksien laskeminen perintöverotuksen valmistelulomakkeella tapahtuu samaa rataa. Vasta kun laskennallinen jako-osuus on määritetty, sitä verrataan jakokirjassa esitettyyn. Jos se ei oleellisesti jakokirjassa esitetystä poikkea, ei jakokirjaan ole verottajan puolelta syytä kiinnittää sen enempää huomiota.

Nopeaa apua lakiasioihin.