Aiheuttaako perinnöstä luopuminen perintöveroseuraamuksia?

Paitsi passiivisuuden perusteella, perillinen voi menettää oikeutensa perintöön myös tarkoituksellisella luopumistahdonilmaisulla. Perinnöstä luopumisella ymmärretään perillisasemassa olevan aktiivisin toimin tapahtuvaa luopumistointa.

Perinnöstä luopuminen jäämistöoikeudellisena oikeustoimena voi tapahtua ennen tai jälkeen perittävän kuoleman. Sekä ennen perittävän kuolemaa tapahtuva ns. ennakkoluopuminen että varsinainen perinnöstä luopuminen perittävän kuoltua eivät toteutuakseen edellytä mitään erityistä syytä. Kenenkään ei ole pakko ottaa perintöä vastaan.

Oikealla tavalla perinnöstä luovuttaessa ei luopujalle koidu perintöveroseuraamuksia. Luopujan sijaan tulevat perilliset, joilla olisi ollut oikeus perintöön, jos luopuja olisi kuollut ennen perittävää. Perintö hyppää yhden sukupolven yli, minkä johdosta saavutetaan veroetua. Usein syynä luopumiseen on pelko perinnön joutumisesta velkojien käsiin.

Nopeaa apua lakiasioihin.