Miten perinnöstä luopuminen otetaan perintöverotuksessa huomioon?

Perinnöstä luopuminen voidaan ottaa huomioon jo säännönmukaista perintöverotusta toimitettaessa, mikäli luopumisesta on verottajalle annettu kirjallinen selvitys. Ellei luopumista ole tehty tai selvitystä verotoimistoon annettu ennen perintöverotuksen toimittamista, luopuminen on mahdollista ottaa huomioon vapaamuotoisesta hakemuksesta tehtävällä perintöverotuksen oikaisulla.

Perinnöstä luopumisen sanotaan tapahtuvan joko tehokkaasti tai tehottomasti. Ilmaisut kuvaavat luopumisen vaikutuksia perintöverovelkasuhteen syntymiseen. Luopuminen on tehokas, jos se tapahtuu perintöön ryhtymättä siten, ettei luopujalle katsota syntyneen oikeutta tai määräysvaltaa perintöön. Tehokkaan luopumisen seurauksena perinnöstä luopujan ei tarvitse maksaa perintöveroa. Perintöveron maksuvelvollisuus on perinnöstä luopujan sijaan tulevilla perillisillä.

Kun perinnöstä luopuminen katsotaan verotuksessa tehottomaksi, perintöverovelkasuhde syntyy luopumisesta huolimatta luopujan saantoon. Perinnöstä luopujan on siis maksettava perintövero saannostaan. Tehoton luopuminen aiheuttaa myös toisen verovelkasuhteen: luopujan ja luovutuksensaajan välinen vastikkeeton luovutustoimi on lahja, josta saaja on lahjaverovelvollinen. Tehoton perinnöstä luopuminen ei siten verotuksellisesti eroa vastikkeettomasta perintöosuuden luovutuksesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.