Miten perintöverotus toimitetaan?

Perintöverotus käynnistyy perukirjan saapumisesta verotoimistoon. Perukirja asetetaan perintöverotuksen perusteeksi. Perukirjatietojen mukaan määritetään perittävän jäämistö. Mahdollinen avioehto sekä ennakkoperinnöksi katsottavat luovutukset otetaan huomioon. Verotuksessa hyväksyttyjen vähennysten jälkeinen jäännös jaetaan tasan samassa perimysasemassa olevien jako-osakkaiden kesken, ellei testamentista muuta johdu.

Perintö- ja lahjaverolain säännöksillä on pyritty turvaamaan se, että perukirjan sisältö mahdollisimman hyvin vastaisi todellista jäämistövarallisuuden määrää ja tilaa. Perintöverotuksen oikein toimittamiseksi mm. testamentit, avioehdot, perinnöstä luopumiset ja ennakkoperinnöksi katsottavat luovutukset on perukirjassa mainittava ja asiakirjat tarpeellisilta osin mukaan liitettävä.

Mikäli todellinen jako myöhemmin perusteiltaan poikkeaa verotuksen pohjana olleesta laskennallisesta jaosta, verotusta voidaan oikaista. Näin esim. silloin, kun joku on luopunut perinnöstä verotuksen toimittamisen jälkeen.

Myös lesken ilmoitukset perukirjassa ovat perintöverotuksen kannalta tärkeitä. Leski ei tosin ole jäämistöoikeudellisesti sidottu perukirjassa tekemiinsä ilmoituksiin, minkä vuoksi myös verotusta saatetaan joutua myöhemmin muuttamaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.