Kerryttääkö omaisuutesi tuloa? Miten pääomatuloverotus menee?

Pääomatulojen veroprosentti on 30 % ja 50 000 euron ylittävältä osalta 32 %. Pääomatuloina pidetään yleensä tuloja, joita varallisuuden voidaan katsoa kerryttäneen. Pääomatuloja ovat mm. korkotulo, vuokratulo, osinkotulo pörssiyhtiöstä, maa-aineksista saadut tulot ja kiinteän tai irtaimen omaisuuden luovutusvoitot.

Verotuksessa erotellaan ansiotulojen ja pääomatulojen veronalaisuus. Pääomatulojen verotus on monessa tapauksessa yhä ansiotulojen verotusta lievempää. Siksi on yleensä edullista muuttaa tuloaan sellaiseen muotoon, että se tulisi verotettavaksi pääomatulona. Verosuunnittelu on sallittua, mutta veronkierto ei. Toimien on vastattava niiden todellista luonnetta.

Nopeaa apua lakiasioihin.