Oletko ensiasunnon ostaja? Varainsiirtoverovapauden edellytykset?

Jos olet 18-39 vuotias ensiasunnon ostaja, sinun on mahdollista saada vapautus varainsiirtoveron suorittamisesta. Edellytyksenä on, ettet ole aikaisemmin omistanut vähintään puolta asuinrakennuksesta tai asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavista osakkeista, mutta nyt tehtävässä kaupassa tulet mainitun omistuksen saamaan.

Hankittavaa asuntoa tai asuinkiinteistöä täytyy käyttää tai ryhtyä käyttämään omana vakituisena asuntona ja varainsiirtoverovapautus koskee luovutusta vain siltä osin kuin asuntoa tai asuinkiinteistöä käytetään omana vakituisena asuntona. Asuinkiinteistöön luetaan varsinaisen asuinrakennuksen lisäksi asumiseen liittyvät muut rakennustilat sekä rakennuspaikka siltä osin kuin se on pinta-alaltaan enintään 10.000 neliömetriä. Kaavoitetulla alueella varainsiirtoverosta vapaaksi rakennuspaikaksi hyväksytään enintään kaavan mukaisen tontin tai rakennuspaikan suuruinen alue.

Jos on useita luovutuksensaajia, varainsiirtoverovapaus tutkitaan kunkin kohdalla erikseen. Verosta vapaa on vain edellä mainitut edellytykset täyttävän luovutuksensaajan omistusoikeutta vastaava osuus luovutushinnasta. Samassa luovutuksessa korkeintaan kaksi luovutuksensaajaa voi saada varainsiirtoverovapauden, koska edellytyksenä on vähintään puolet koko asunnon omistusoikeudesta.

Luovutuksensaajan on lainhuutoa tai kirjaamista hakiessaan esitettävä veroviraston antama lausunto verovapauden edellytyksistä. Lainhuudon edellytyksenä on selvitys varainsiirtoveron suorittamisesta tai varainsiirtoverovapaudesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.