Virallisperiaate on ohjeena indispositiivisissa asioissa (asia, jossa sovinto ei ole sallittu). Virallisperiaate on määräämisperiaatteen vastakohta. Virallisperiaate tarkoittaa yksinkertaisuudessaan sitä, että asianosaisten määräysvaltaa on rajoitettu asiaan liittyvän julkisen intressin takia. Tämä intressi voi olla esimerkiksi lapsen etu isyysriidassa.

Virallisperiaatteen mukaan tuomioistuin toimii asianosaisten vaatimuksista riippumatta. Se voi oma-aloitteisesti määrätä hankittavaksi asian selvittämiseksi tarvittavan aineiston. Se päättää menettelyn kulusta ja voi ottaa huomioon myös seikkoja, joihin asianosaiset eivät ole vedonneet. Asianosaisillakin on kuitenkin luonnollisesti oikeus esittää kantansa.


Lue lisää määräämisperiaatteesta.

Lähde §: oikeudenkäymiskaari


Suomen Juristit Oy
3.6.2015
(Päivitetty 26.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.