Onko kysymyksessä asuinhuoneiston vuokra?

Asuinhuoneiston vuokrassa rakennus tai sen osa vuokrataan toiselle asumiskäyttöön. Näitä sopimuksia kutsutaan yleisesti huoneenvuokrasopimuksiksi. Huoneiston käyttötarkoitus määräytyy sen mukaan, mikä on huoneiston sovittu pääasiallinen käyttö. Jos on sovittu, että huoneistoa käytetään pääasiassa liikehuoneistona, ei kysymyksessä ole asuinhuoneiston vuokra.

Asuinhuoneiston vuokrasopimus ja huoneenvuokralaki voi koskea vuokrasuhteen johdosta vuokralaisen käytössä olevia kiinteistön tai rakennuksen yhteisiä tiloja ja laitteita. Vuokrattavan huoneiston yhteydessä käytettäväksi voidaan luovuttaa myös maa-alue. Lain säännökset käsittelevät mm. asunnon kuntoa ja käyttöä sekä vuokrasopimuksen lakkaamista ja vuokrasopimuksen rikkomisen seurauksia. Lain säännöksistä voidaan vuokrasopimuksessa poiketa, ellei laissa ole toisin säädetty tai sitä muutoin katsota kielletyksi.

Lakia asuinhuoneiston vuokraamisesta ei sovelleta majoitusliikkeiden toimintaan tai valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön virka-asuntoihin.

Nopeaa apua lakiasioihin.