Voiko vuokranantaja vaatia kohtuuttomia sopimusehtoja?

Vuokrasuhteessa noudatettavan hyvän tavan vastaisia sopimusehtoja ei vuokralaisen pidä hyväksyä. Muutoinkin kohtuutonta sopimusehtoa voidaan sovitella tai jättää se kokonaan huomioon ottamatta. Jos kohtuuttoman ehdon sovittelu johtaisi koko sopimuksen tasapainon järkkymiseen, voidaan sopimusta sovitella myös muilta osin tai määrätä sopimus kokonaan raukeamaan.

Jos on kysymys kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisestä vuokrasopimuksesta, sen sovittelussa on otettava huomioon myös kuluttajansuojalain säännökset.

Sopimusehdoilla ei esim. saa rajoittaa vuokralaiselle kuuluvaa yleistä oikeutta saada huoneisto hallintaansa, käyttää huoneistoa, luovuttaa se tai osa siitä toisen käytettäväksi, vaatia huoneistolta laissa säädettyä tai sovittua kuntoa, purkaa sopimus taikka saada vapautus vuokran maksamisesta, vuokraa alennetuksi tai saada vahingonkorvausta.

Suoraan lain nojalla on mitätön vuokrasopimuksen ehto, jolla kielletään kiinnityksen hakeminen vuokraoikeuden pysyvyyden vakuudeksi tai vuokralaisen oikeus kuitata vuokraa vastasaatavallaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.