Miten määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanominen on mahdollista vuokralaiselle?

Määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanominen vaatii tuomioistuimen antaman oikeutuksen. Irtisanomisen oikeutus vaatii erityisen perusteen. Vuokralaisen voidaan sallia irtisanoa vuokrasopimus, jos sairaus tai vamma aiheuttaa asunnon tarpeen lakkaamisen tai olennaisen muuttumisen. Muutto toiselle paikkakunnalle opintojen, työn tai puolison työn takia voi myös olla erityinen peruste vuokrasopimuksen irtisanomiselle.

Myös muu edellä mainittuihin rinnastettava syy voi olla erityinen peruste irtisanoa määräaikainen vuokrasopimus, jos sopimuksen pysyminen voimassa sovitun määräajan loppuun olisi vuokralaisen kannalta ilmeisen kohtuutonta.

Jos harkitset määräaikaisen vuokrasopimuksesi irtisanomista, muista kuitenki se, että vuokranantajalla on oikeus kohtuulliseen korvaukseen hänelle vuokrasopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta.

Nopeaa apua lakiasioihin.