Miten työsuhdeasunnon käy, jos työsuhde päättyy?

Jos vuokralainen työsuhteen päätyttyä edelleen asuu työsuhdeasunnossa, vuokranantajalla on oikeus korottaa vuokraa paikkakunnan yleisiä asumismenoja vastaavaksi. Yleensähän työsuhdeasunnosta ei juuri vuokraa tarvitse maksella, vaan asumisetu on liitetty työsopimuksen ehtoihin. Työsuhteen päättymisen jälkeisestä vuokran määrästä voidaan sopia, mutta vuokranantajalla ei ole oikeutta vaatia enempää kuin mitä paikkakunnalla on kohtuullista.

Työsuhdeasunnon vuokralaisella on aina oikeus irtisanoa työsuhdeasunnon vuokrasopimus päättymään 14 päivän kuluttua irtisanomisesta taikka irtisanomisaikaa noudattamatta samanaikaisesti työ- tai virkasuhteen päättymisen kanssa. Näin on riippumatta siitä, mitä vuokrasuhteen kestosta tai irtisanomisajan alkamisesta on säädetty tai sovittu.

Vuokranantajalla on oikeus irtisanoa työsuhdeasunto, kun työsopimus tai virkasuhde on sanottu irti, purettu tai sen lakkaamisesta muutoin päätetty. Vuokrasopimusta ei kuitenkaan saa irtisanoa päättymään ennen työ- tai virkasuhteen päättymistä. Määräaikaista vuokrasopimusta ei saa työsuhteen päättymisen perusteella sanoa irti enää vuoden kuluttua työ- tai virkasuhteen päättymisestä.

Työsuhdeasunnon irtisanomisaika voidaan sopia yhteneväksi työsopimuksen irtisanomisajan kanssa. Irtisanomisaika on kuitenkin aina vähintään yksi kuukausi laskettuna vuokrasopimuksen irtisanomisesta eteenpäin, jollei muusta laista muuta johdu.

Nopeaa apua lakiasioihin.